Staff

Image

Principal

Bharatkumar K. Sumakiya

Image

Asst. Teacher

Bharatbhai K. Vachhani

Image

Asst. Teacher

Bhovanbhai R. Dhami

Image

Asst. Teacher

Chandrikaben J. Goswami

Image

P.T. Teacher

Ritesh C. Ramani

Image

P.T. Teacher

Lalitbhai C. Kachhad

Image

Librarian

Kalpanaben H. Vaidya

Image

Asst. Teacher

Manish J. Bhatt

Image

Asst. Teacher

Miraben A. Bhatt

Image

Asst. Teacher

Alka B. Dave

Image

Asst. Teacher

Rasiklal G. Kaneriya

Image

Asst. Teacher

Chandulal A. Hingarajiya

Image

Asst. Teacher

Dr. Chandubhai V. Mayar

Image

Asst. Teacher

Kamalaben C. Patel

Image

Senior Clerk

Haribhai B. Muliyana

Image

Junior Clerk

Virendra A. Maheta

Image

Peon

Arunbhai G. Gadhatara

Image

Peon

Nagjibhai V. Lunagariya

Image

Peon

Dayaben J. Muliyana

Image

Peon

Shankarbhai N. Mandaviya